Priser och villkor för privatkunder 2018

 

Skötsel,  plantering  600 kr/tim

Trädbeskärning  600 kr/tim

Avfallshantering från 750 kr

Trädgårdskonsultation 1-2 tim   2 500 kr ink moms

Trädgårdsdesign kontakta oss för offert

 

Milersättning

För resor längre än 1 mil från Gävle debiteras en kostnad på 30 kr/mil inkl moms.

 

Rut-avdrag

Många trädgårdstjänster som erbjuds ger rätt till reducerad debitering enligt Skatteverkets regler för Rut-arbete dock inte alla. Den information som ges från Trädgårdsinteriör skall inte ses som komplett information eller utfästelse. Kunden är ansvarig att själv förvissa sig om gällande skatteregler. Mer information finns på www.skatteverket.se. Vid utförande av Rut-arbete faktureras kunden enligt Skatteverkets definition Fakturamodellen vilket innebär att, den del Trädgårdsinteriör anser är Rutarbete, enbart faktureras kunden med halva beloppet varefter vi erhåller ersättning för resterande del från Skatteverket. Om vi nekas ersättning från Skatteverket för utfört arbete är kunden, oavsett anledning härtill, skyldig att ersätta Trädgårdsinteriör för komplett fordran för utfört arbete.

 

Debiteringsgrundande tid

I de fall tjänster debiteras per timme påbörjas debitering när personal anländer till kunden och avslutas när personal lämnar adressen. Förberedelser och efterarbeten som avlastning, lastning etc. som personal utför på uppdragsadressen är debiteringsgrundande. Vid uppdrag som sker på annat ställe än på kundens adress, t.ex. inköp på kunds begäran, sker debitering med tid motsvarande tiden för uppdragets utförande inkl restid. Hantering av avfall till avfallsstation debiteras med en kostnad från 750 kr ink moms beroende på mängden avfall.