Priser och villkor 2017

 

Skötsel,  plantering

Privatpersoner  550 kr/tim ink moms + grundavgift

Företag  400 kr/tim ex moms + grundavgift

 

Trädbeskärning  600 kr/tim ink moms + grundavgift

Avfallshantering från 750 kr ink moms

Trädgårdskonsultation 1-2 tim   2 500 kr ink moms

Trädgårdsskiss från 9 000 kr ink moms

 

Kvalificerad rådgivning/design 850 kr/tim ink moms

 

Grundavgift

En grundavgift på 100 kr tillkommer tjänsterna skötsel, plantering och trädbeskärning. Grundavgiften inkluderar framkörning, normalt redskaps- och maskinslitage inkl. drivmedel samt normalt förekommande förbrukningsartiklar för skötselarbete. Grundavgiften är enligt skatteverkets definition ej avdragsgill som Husarbete. Förbrukningsartiklar/material som ej täcks av grundavgiften debiteras separat.För resor längre än 1 mil från Gävle debiteras utöver grundavgiften en kostnad på 30 kr/mil inkl moms.

 

Milersättning

För resor längre än 1 mil från Gävle debiteras en kostnad på 30 kr/mil ink moms.

 

Garanti på utfört arbete

Vi garanterar att våra uppdrag utförs på ett professionellt sätt.

 

Rut-avdrag

Många trädgårdstjänster som erbjuds ger rätt till reducerad debitering enligt Skatteverkets regler för Rut-arbete dock inte alla. Den information som ges från Trädgårdsinteriör skall inte ses som komplett information eller utfästelse. Kunden är ansvarig att själv förvissa sig om gällande skatteregler. Mer information finns på www.skatteverket.se. Vid utförande av Rut-arbete faktureras kunden enligt Skatteverkets definition Fakturamodellen vilket innebär att, den del Trädgårdsinteriör anser är Rutarbete, enbart faktureras kunden med halva beloppet varefter vi erhåller ersättning för resterande del från Skatteverket. Om vi nekas ersättning från Skatteverket för utfört arbete är kunden, oavsett anledning härtill, skyldig att ersätta Trädgårdsinteriör för komplett fordran för utfört arbete.

 

Debiteringsgrundande tid

I de fall tjänster debiteras per timme påbörjas debitering när personal anländer till kunden och avslutas när personal lämnar adressen. Förberedelser och efterarbeten som avlastning, lastning etc. som personal utför på uppdragsadressen är debiteringsgrundande. Vid uppdrag som sker på annat ställe än på kundens adress, t.ex. inköp på kunds begäran, sker debitering med tid motsvarande tiden för uppdragets utförande inkl restid. Hantering av avfall till avfallsstation debiteras med en kostnad från 750 kr ink moms beroende på mängden avfall.